Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran (FPX)

Sistem ini menyediakan perkhidmatan Semakan Penyata dan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran (FPX) bagi program pinjaman dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi).

FPX adalah kaedah pembayaran secara online yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi bagi mempermudahkan urusan pembayaran balik pinjaman pelajaran oleh pemegang akaun perbankan internet bank-bank yang terlibat.

Kaedah Transaksi

  • Log masuk aplikasi menggunakan nombor kad pengenalan peminjam (Cth : 880506065487)
  • Klik BAYARAN BALIK dan masukkan amaun pembayaran. Klik BAYAR
  • Klik TERUSKAN. Sila pastikan pop-up blocker telah dinyahaktif
  • Log masuk akaun perbankan internet yang dipilih dan ikut arahan yang diberi. Pastikan anda tidak menutup sebarang tetingkap yang dipaparkan
  • Transaksi anda adalah berjaya sebaik sahaja memperoleh resit dari pihak bank
  • Sebagai bukti pembayaran, sila cetak resit rasmi Kementerian Pendidikan sebagai bukti pembayaran.
  • Klik Disini bagi TATACARA PENGGUNA PEKHIDMATAN SEMAKAN PENYATA DAN BAYARAN BALIK PINJAMAN MELALUI (FPX).
  • Klik Disini untuk merujuk Kaedah Bayaran Balik Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP).
  • Sila Log Masuk Menggunakan No Kad Pengenalan Anda..