PEMAKLUMAN PENUTUPAN SEMENTARASISTEM SEMAKAN PENYATA DAN BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN (FPX)BAHAGIAN BIASISWA DAN PEMBIAYAANKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.Adalah dimaklumkan bahawa Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran serta Semakan Penyata melalui sistem aplikasi bayaran atas talian FPX di laman web Bahagian Biasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia (https://biasiswa.moe.gov.my/sila_fpx/home.php) ditutup sementara bagi tujuan penyelenggaraan sistem aplikasi.

Peminjam terlibat masih boleh membuat pembayaran dalam talian melalui laman web bank (online banking) yang masih beroperasi seperti biasa.

Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan bayaran balik Pinjaman Pelajaran boleh dikemukakan kepada Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik, Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan melalui e-mel enforcement@moe.gov.my atau menghubungi talian 03-8888 6787.

Bahagian Biasiswa & Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
30 Disember 2019